> > N Burhan Enterprises

ಎನ್ ಬುರ್ಹಾನ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸೆಸ್ Owner Verified Listing

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
 09845375861
167, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬಿ ಮೈನ್, ರಹಮತ್ ನಗರ್, ಆರ್.ಟಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560032, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ನಂಧೀನಿ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Types: ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
Services: ಕಮರ್ಶಲ್ ಎಂಡ್ ರೆಸಿಡೆಂಶಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ರಿಪೆಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
Services: ಅನ್‌ವೆಲ್ ಮೆನ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್, ಡ್ರೆನ್ಅಜ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.