> > Raghavendra Services

ರಾಘವೆಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಗೀಸರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ರಿಪೇರಿ
 09535024249, 09620693181
49/1, ಗೆಯಠ್ರಮ್ಮಾ ನಿಲಯ, ಭುಯಿ ಕಾಲನಿ, ರಾಮಮೂರ್ಥಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560017, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಮರೀಯಮ್ಮಾ ಟೆಮ್ಪಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ನೋ
Appliance: ಮಿಕ್ಸರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್
Authorized Repair Services Of: ಉಶಾ
Authorized Repair Services Of: ಉಶಾ
Appliance: ಗೀಜರ್ - ವಾಟರ್ ಹೀಟೆರ್, ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಕರ್
Appliance: ಗೀಜರ್, ಹೀಟೆರ್, ಇಮೆರ್ಜ್ನ್ ಹೀಟೆರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Subanna Palya Outer Ring Road Banaswadi Banaswadi Ring Road