> > Balambika Enterprises

ಬಲಮ್ಬೀಕಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸೆಸ್

ಕೈಗಡಿಯಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು
 08025554907, 0805554907
 09844012521
#103 ಬಜಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು - 560008, Karnataka
ನಿಯರ್‌ - ಹಲಸೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Brands: ಟೈಟೆನ್ , ಸೋನ೅ಟಾ, ಹೆಚ್.ಎಮ್.ಟಿ.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Jaya Nagar 5th Block