> > VGP Mall

ವಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಲ್ಲ್

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್
 04428527872
12-ಎ, ವಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಾಲ್, ಅನ್ನಾ ಸಲೈ, ಚೆನ್ನಯಿ - 600002, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಅನ್ನಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚು

ಸೇವೆಗಳು

Pubs: ಎನ್/ಎ
Parking: ಕವರ್ಡ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

sir/madam
i'm sangilimuthukumar i'm studying MBA in kalasalingam university i like doing for the summer project in our mall so kindly give the permission of it . My project title is SERVICE ENCOUNTER . so please help me
ph:8754931542

You might also like

ವಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಮಲ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು

ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಮಳಿಗೆ:
:
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ:
ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಯಾಣ - ಬಸ್ ರೈಲು:

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar