> > Dr. Sethi

ಡಾಕ್ಟರ್. ಸತಹಿ

ಡಾಕ್ಟರ್
 04428351889
19, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಲ್ ಸಂನಥಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ರೋಯಾಪೆಟ್ಟಾಹ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600014, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ರೋಯಾಪೆಟ್ಟಾಹ್ ಮರ್ಚೆರಿ

ಸೇವೆಗಳು

Not Practicing: ನೋ
Specialization: ಅದರ್
Clinic: ನೋ
Specialization Other: ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ರಿಹಬಿಲಿಟೆಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್
Veterinarian: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mandaveli Adyar T.Nagar Alwarpet