> > Velshee Kitchens

Velshee ಕಿಚೆನ್ಸ್ Owner Verified Listing

B2B-ಆಹಾರ ಸೇವೆ
 07358449172
22ಬಿ, ಎಫ್1, ಚೆರ್ರಿ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಲೀಗ್ರಮ್ಮಮ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600093, Tamil Nadu
ತಮಿಳ್‌ ನಾಡು

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mogapper West Adyar T.Nagar Sowcarpet
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.