> > Venu Mahal

ವೆನ್ಯೂ ಮಹಲ್

ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
168, ಪೀರನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಚಿತ್ತೂರ್ - 517214
ನಿಯರ್‌ ಕನಾರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ - ಎ.ಟಿ.ಎಮ್.

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ನೋ
Reservation Number: ಎನ್/ಎ
Multiplex: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Chittoor-GPO