> > Watch Palace

ವಾಚ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ಕೈಗಡಿಯಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು
 01127311355, 01127311356
 09871475756
ಕೆ.ಡಿ.-177, ಮೆಯಿನ್ ರೋಡ್‌, ಪಿತಮ್‌ಪುರಾ, ದಿಲ್ಲಿ - 110088
ನಿಯರ್‌ ಕೋಹತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೆಶನ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Repairs & Services: ಯೆಸ್
Repairs: ಯೆಸ್
Clocks: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ನೋ, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಟೈಟೆನ್, ಆಸ್ಟೆನ್, ರದೋ, ಸಿಟಿಜನ್, ಸೆಕೋ, ತೀಸ್ಸೋತ್, ಫಾಸೀಲ್, ಲೋನ್ಗೀನೆಸ್, ರೋಲೆಕ್ಷ್, ಸ್ವಿಸ್, ಟಮಿ ಹೀಲ್ಫೀಗೆರ್, ನಾಟಿಕಾ, ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ಡಿನ್, ಅಕೋ ಡ್ರೈವ್, ಟಿಮೆಕ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Rohini Rohini Sector 13 Rohini - Sector 3 Keshav Puram