> > Dr. Jeevan Vernekar

ಡಾಕ್ಟರ್. ಜೀವನ್ ವರ್ನೆಕರ್

ಡಾಕ್ಟರ್
 08322451950
ಶಬಾನಾ ಚೈಮ್ಬರ್ಸ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಪನಾಜಿ ಹೆಚ್.ಒ., ಗೋವಾ - 403001
ನಿಯರ್‌ ಮ್ಯೂನಿಸಿಪಲ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Not Practicing: ನೋ
Specialization: ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್
Clinic: ವೆರ್ನೆಕರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
Specialization Other: ನೋ
Veterinarian: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Taleigao Panaji Market