ಡಿ.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ.

ಕೊರಿಯರ್
1318, ಎಮ್.ಪಿ. ಕಮರ್ಶಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿ.ಬಿ. ರೋಡ್, ಕಸಾರಗೋದ್ - 671121
ಇನ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಕಮರ್ಶಲ್ ಸೆಂಟರ್
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

Tracking: ಆನ್‌ಲೈನ್, ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.
Credit Cards Accepted: ನೋ
Distance: ಲೋಕಲ್, ನ್ಯಾಶನಲ್
cash, credit card
Services: ಡೋರ್‌ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿಕಪ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಪೋಡ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

M.G. Road
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.