> > Unique Electronics

ಯೂನೀಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಕೈಗಡಿಯಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು
 03324781038, 03323987435
1, ಸೌರೆನ್ ರಾಯ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಹಾಲಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700034, West Bengal
ನಿಯರ್‌ ಅಲೋರಾ ಸಿನೆಮಾ

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Repairs & Services: ಯೆಸ್
Repairs: ಯೆಸ್
Accessories: ಯೆಸ್
Clocks: ಯೆಸ್
Brands: ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಟೈಟೆನ್, ಟಿಮೆಕ್ಸ್, ಸೋನ೅ಟಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಅಜಂತಾ ಕ್ಲಾಕ್, ಸಮೆ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Amherst Street Burrabazar Thakurpukur Ho Chi Minh Sarani