ಪ್ಲೆನೆಟ್ ಎಮ್

ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಮಳಿಗೆ
 03365337273
ಸಿಟಿ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಮಾಲ್, ಇ-106, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಡಿ.ಸಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಸೆಕ್ಟರ್‌ 1, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700064, West Bengal
ಇನ್ ಸಿಟಿ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಮಾಲ್

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Accessories: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಕೂಲ್ ಪೆಡ್, ದೋಪೋದ್, ಫ್ಲೈ, ಅಚಟೀಸಿ, ಐ-ಮೆಟ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ ಅರಿಕ್ಸೋನ್, ವರ್ಜಿನ್

ಫೋಟೋಗಳು

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Commerce House
Bentick Street, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jessore Road Dum Dum Bangur Avenue Deshbandhunagar