> > The Mobile Store

ದ್ ಮೋಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್

ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕೋಣೆ
 03364549854
70-ಸಿ, ಭೂಪೆನ್ ಬೋಸ್‌ ಏವೆನ್ಯೂ, ಶ್ಯಾಮಬಾಜ಼ಾರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ - 700004, West Bengal
ನಿಯರ್‌ ಮನಿನ್ದ್ರ ನಾಥ್‌ ಕಾಲೆಜ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Accessories: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಏಲ್ಕೆಟೆಲ್, ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಫ್ಲೈ, ಅಚಟೀಸಿ, ಐ-ಮೆಟ್, ಐ ಫೋನ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಮೈಕ್ರೋಮೆಕ್ಸ್, ಮೋಟೋರೋಲಾ, ನೋಕಿಯಾ, ಒ2, ರೆ, ರೆಲಾಯನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್

Other Branches of The Mobile Store

Near Mahindra High School
24 Parganas, Kolkata
Near Mahindra High School
24 Parganas (North), Kolkata
Near Mohendro School
24 Parganas (North), Kolkata
Opposite Hadeem Khajana
24 Parganas (North), Kolkata
Near Metro Station
Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata
Near Food Bazaar
Alipur, Kolkata
Near Axis Bank
Amtala, Kolkata
Near Jadubabu Bazaar
Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata
View All 49 Branches of The Mobile Store

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Sarat Bose Road Sealdah Central Strand Road