> > Balaji Woodlands Restaurant

ಬಾಲಾಜಿ ವೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 04322223845
5725, ಸತ್ಯ ಮೂರ್ಥಿ ರೋಡ್‌, ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ - 622001
ನಿಯರ್‌ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ