ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಲ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್  (U/A)
2 ratings2 ratings
ಪಾತ್ರವರ್ಗ: ಜೋಯಿ ದೆವುತ್ಚ್ , ಹಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಸಗೆ , ಲೋಗನ್ ಮಿಲರ್ , ಕೆ.ಐ.ಎ.ಎನ್. ಲವ್‌ಲಿ , ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬೆಲ್ಸ್ , ಡೀಗೋ ಬೋನೆತಾ
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:
ಪ್ರಕಾರದ: ಡ್ರಾಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ: ಆರ್.ವೈ. ರೂಸೋ-ಯಂಗ್
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಆದಮ್ ಟೆಲರ್
Bangalore ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಲ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್  ಚಲನಚಿತ್ರದ ಶೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಲ್ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ

Before I Fall film runs with a young typical teenage girl and who together with her three friends. film is directed by Ry Russo-Young. its a female centric young adult film. ...

Read More

ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಲ್ ಚಿತ್ರದ May 29, 2023 ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು Show Timings ಶೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್

ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

You might also like

Bangalore ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು

ಹೆಚ್ಚು ಥೀಯೇಟರ್ಗಳು