Address of the listing ಕರಮೆಲಾರಾಮ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್,ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬಟೋರ್

ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಸಪರ್ಸ್

B2B-ಜವಳಿ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು
Address of the listing ಕಬೋಂಪೆಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್

ಯೂನೈಟೆಡ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸೆಸ್

B2B-ಜವಳಿ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು
Address of the listing ಕಬೋಂಪೆಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್
Address of the listing ಕಬೋಂಪೆಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವೆವ್ಸ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
4.5
Address of the listing ಪದ್ಮನಾಭಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನೋ, ಡೆಸಿಗ್ನೆರ್

ಝರ್ಕ್ರಫ್ತ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಕೆ ಕಾಮರಾಜ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಅಭಿಲಾಷ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
Address of the listing ಉದಯಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Womens Garment Shop,Dress Materials Sales

ಸ್ನೆಹಾ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಗಾಂಧಿ ನಗರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Mens Garment Shop,Kids Garment Shop

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿನ್ನಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
Address of the listing ವಿಜಯ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Mens Garment Shop,Suiting And Shirting Sales
Address of the listing ಬನಶಂಕರಿ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Mens Garment Shop,Womens Garment Shop
Address of the listing ಯೆಲಹಂಕಾ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Suiting And Shirting Dealers

ಪದಮಾ ಶ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಬೋಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Local Brands Apparels,Local Brands Garments

ಗ್ಲೋ ಎಂಡ್ ಫ್ಲೋ

B2B-ಜವಳಿ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್

ಕಶ್ಮೀರಿ ಜೋನ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಡಿಜೈನರ್

ಮಂಗಲಮ್ ಅನೆಕ್ಸ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
4.5
Address of the listing ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Textile Dealers,Textile Sales
Address of the listing ಸಂಜಯ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್

ಬಾಟ್‌ಲೀಬೋಯಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

B2B-ಜವಳಿ Sueding ಯಂತ್ರ
Address of the listing ಜೆ.ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಡೀಲರ್ಸ್/ರೆಟೆಲೆರ್ಸ್/ರೆಸೆಲ್ಲೆರ್ಸ್
Address of the listing ಕೆ.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಹುಲೆಸ್ಯಾಲೆರ್ಸ್/ಸ್ಟೋಕಿಸ್ಟ್
Address of the listing ಶ್ರೀರಾಮಪುರಮ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್

ಗೌರವ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್

ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಯೆಶ್ವಂಥ್ಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Textile Dealers

You might also like