ವೈಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಥ್‌ಕೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
3.0
Address of the listing ಗಿರಿಶ್ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Beauty Parlour,Ayurvedic Centre,Skin Clinic

ವೈಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಥ್‌ಕೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
1.0
Address of the listing ಥಿಯೇಟರ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನಿಸೆಕ್ಸ್
2.5
Address of the listing ಗರೀಯಹತ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Institutes,Ayurvedic Centre
4.0
Address of the listing ಬಿಧಾನ್ ನಗರ್‌ (ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌), ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ನತುರೋವೆದಾ ಹೆಲ್ಥ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
4.5
Address of the listing ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್

ನತುರೋವೆದಾ ಹೆಲ್ಥ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
4.5
Address of the listing ಅಲ್ಗಿನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್

ನತುರೋವೆದಾ ಹೆಲ್ಥ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
4.0
Address of the listing ಉಲ್ಟಾದಂಗಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬಟೋರ್
4.0
Address of the listing ಖರ್ದಹ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಶೋರ್, ಫಿಸ್‌ಟುಲಾ, ಹೈಡ್ರೋಕಿಲ್

ವೈಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಥ್‌ಕೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
2.5
Address of the listing ಸದರ್ನ್ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Slimming Centre For Ladies & Gents

ಆಫರೀನ್ 2

ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್
5.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಅಲೀಪೋರೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Ayurvedic Centre

ಆರಿಶ್

ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ
Address of the listing ಮಾಲ್ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವಿಮನ್
4.0
Address of the listing ನ್ಯೂ ಅಲೀಪೋರೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್
1.0
Address of the listing ಶ್ಯಾಮಬಾಜ಼ಾರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಅಯರ್ವೆಡಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇ.ಎನ್.ಟಿ.
4.5
Address of the listing ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಫೀಜಿಯ್ದೆರ್ಯಾಪಿ, ನಟ್ರಿಶನ೅ಲ್ ಫೂಡ್ ಸಪ್ಲಮೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Beauty Parlour,Ayurvedic Centre,Body Art Studios
Address of the listing ಹೌಡಾ ಮೈದಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್

ವೈಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಥ್‌ಕೆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸ್ಲಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ಫೂಲ್ ಬಗಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನಿಸೆಕ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ ಸ್ಟೆಶನ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್
3.0
Address of the listing ಬ್ಯಾರ್ಯಾಕ್ಪೋರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್
5.0
Address of the listing ಹೂಘ್ಲಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ, ಫಾರ್ಮೆಸಿ,ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೆಲ್

You might also like