ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏಬ್ರೋಡ್

ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಲೆಕ್‌ ಟೌನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Co- Education College,College For Girls & Boys

ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing CET Entrance Exam Coaching

ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.0
Address of the listing ಪಾರ್ಕ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Master Of Computer Application Entrance Exam Train

ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ನ್ಯೂ ಅಲೀಪೋರೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing AIEEE Entrance Exam Coaching

ವ್ಯಸ್ತಮೈಂಡ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಸೋವಾ ಬಜಾರ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes

ವೆತ್ತಾ

ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.0
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing English Language Learning Centre

ಎಫ್.ಐ.ಐ.ಟಿ.ಜೆ.ಇ.ಇ.

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.0
Address of the listing ರಬೀನ್ದ್ರ ಸದನ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes

ಎ1-ಐ.ಇ.ಎಲ್.ಟಿ.ಎಸ್. ಟ್ರೆನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5.0
Address of the listing ದಮ್‌ ದಮ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Management Aptitude Test Entrance Exam Training Ce

ಅರಡಿಟ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.5
Address of the listing ಕ್ಯಾಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes

ದಿಕ್ಷಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಗರೀಯಹತ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಇ.ಆರ್.ಪಿ., ಸಪ್, ಯೆಸ್

ಆಕಾಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.5
Address of the listing ಬ್ಯಾರ್ಯಾಕ್ಪೋರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Entrance Exam Training Institutes

ಪಾಥ್‌ಫೈಂಡರ್ ಅಜುಕೆಷನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.0
Address of the listing ದಮ್‌ ದಮ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Maths Training Center,Maths Coaching Classes

ಟೈಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌ ಸಿಟಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing AIEEE Entrance Exam Coaching

ಪಾಥ್‌ಫೈಂಡರ್ ಅಜುಕೆಷನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.0
Address of the listing ಹಜರಾ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Tuitions

ಓರಾಯನ್ ಅಡುಟೆಕ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
3.0
Address of the listing ಉತ್ತರ್‌ ಪರಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಡಾಟ್ ನೆಟ್,ಅಮ್ಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್,ಇ.ಆರ್.ಪಿ.

ಅಡೂ ವೆಸ್ಟ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Overseas Studies & Training Consultants

ಓರಾಯನ್ ಅಡುಟೆಕ್

ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Voice And Accent Training Institutes
Address of the listing ಹೆಚ್.ಒ. ಛಿ ಮಿನಃ ಸರನಿ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಗೀರೋನಾ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟ್ರಮ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ತೋಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಗ್ಲಿಶ್

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Aieee entrance exam coaching Ias entrance exam coaching Indian administrative service entrance exam training centre Cet entrance exam coaching Common entrance test training centre Mba entrance exam coaching

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Kolkata ನಲ್ಲಿ Training Centres Kolkata ನಲ್ಲಿ Vocational Training Centers Kolkata ನಲ್ಲಿ Language Training Institutes