2.5
Address of the listing ಬಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ವಾಯಲಿನ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್

ಹಿಂಡೋಲ್

ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಬಿಧಾನ್ ನಗರ್‌ (ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌), ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್

ಗೀತೋಬೀತನ್

ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಭವಾನೀಪುರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲಾ

ಬನಿ ಚಕರಾ ಮ್ಯೂಜ಼ಿಕ್-ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ನೃತ್ಯ & ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
Address of the listing ದೆಶಪ್ರೀಯಾ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Dance & Music Centre

ಬನಿ ಚಕರಾ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
3.0
Address of the listing ರಶ್ ಬಹರಿ ಏವೆನ್ಯೂ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಕಟ್‌ಹ್ಯಾಕ್, ಕ್ಲಾಸ್ಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಪದತೀಕ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಆಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಠಕ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಜ್ಯಾಜ್, ಸಾಲಸಾ, ಮಾರ್‌ಡನ್ ಜ್ಯಾಜ್
3.0
Address of the listing ಬೆಹಾಲಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಔಡ್‌ಸಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್
Address of the listing ರೆಗೆನ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಹಿಪ್ ಹಾಪ್,ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್,ಸಾಲಸಾ,ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
Address of the listing ಪೈಕಪರಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇಂಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಮೌಥ್ ಓರ್ಗನ್

ಬೆಹಾಲ ಸೀಂಜೀನಿ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಬೆಹಾಲಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಔಡ್‌ಸಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್
Address of the listing ಕಸಬಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಕಠಕ್,ಭರತನತ್ಯಮ್
5.0
Address of the listing ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ ಮೈದಾನ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing Finishing Schools,Sports Coaching Academies
Address of the listing ಬುರ್ರಬಜರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್, ಗಿಟಾರ್, ಕಂಟೆಮ್ಪರರಿ

ಬನಿ ಚಕರಾ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
Address of the listing ಶ್ಯಾಮಬಾಜ಼ಾರ್, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಭರತನತ್ಯಮ್,ಕಟ್‌ಹ್ಯಾಕ್,ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಅನಿಲ್ ರಾಯ್ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ರಬೀಂದ್ರಾ ಸಂಗ್ಈಟ್, ಅತುಲ್ಪ್ರಸದ್, ರಜನೀಕಂತೋ

ಶೈನಿಂಗ್ ಜೆಮ್ಸ್

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
3.0
Address of the listing ರಜರಹಟ್ ರೋಡ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಗಿಟಾರ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಡ್ರಮ್
5.0
Address of the listing ಹೌಡಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ವಾಯಲಿನ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಫ್ಲುಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲಾ

ರವೀಪ್ರಭಾ

ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್
5.0
Address of the listing ಸಾಲ್ಟ್ ಲೆಕ್‌, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ಗಿಟಾರ್
5.0
Address of the listing ತೋಲ್ಲ್ಯ್ಗುಂಗೆ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಪಿಯಾನೋ,ಕಿಬೋರ್ಡ್,ಗಿಟಾರ್

ಇಂದರಾನಿ ಚೌಧುರಿ

ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್
5.0
Address of the listing ಗರೀಯಾ, ಕೋಲ್‌ಕಾತಾ
Services provided by the listing ವೋಕಲ್, ಗಿಟಾರ್, ವಾಯಲಿನ್

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Music classes Keyboard classes Harmonium classes Veena classes Sitar classes Casio drum classes

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Kolkata ನಲ್ಲಿ Dance Class