ബിബാ

Garment Shops
 01244029037
എമ്ബിയേംസ് മൾ, 164, 1സ്ട്രീറ്റ് ഫ്ലോര്‌, എമ്ബിയേംസ് ആയിലെംഡ്, ഏന്.ഏച്.-8, നഠുപുര്, ഗുഡഗാംവ്‌ - 122002, Haryana
ഇൻ എമ്ബിയേംസ് മൾ
View Map

Services

cash, credit card
Inner Wear: No
Brands: Biba
Accessories: Scarves
Gender: Girl's, Kid's, Women's
Uniforms: No
Woolen Clothes: Yes
Boutique: No
Products: Anarkali Suits, Ladies Punjabi Suits, Ladies Salwar Kameez Dress Materials, Ghagra Dress Material, Lehenga Dress Materials, Churidar Dress Materials
Type: Casual, Ethnic Wear, Indian, Partywear, Traditional
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron

Other Branches of Biba

Near District Center
Janakpuri, NCR
Near Rithala Metro Station
Rohini - Sector 10, NCR

Write Review

You might also like