> > Ambur Dum Biryani

अमिर दम् बिरयानी

Restaurant
 09538443279
बी.एम.टी.सी. बस डिपो, होसुर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, Karnataka
नियर आई.सी.आई.सी.आई. बॅंक ए.टी.एम.
मैप देखें

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: नो
Home Delivery: नो
Amenities: नॉट अवैलेबल
Valet Parking: नो
Alcohol: नो
Veg/Non-Veg: नन-वेज
Food coupons accepted: नो
Credit Cards Accepted: नो
AC,Non AC: नन ए.सी.
Cuisine: बिरयानी , केबब्स , मेडिटेरॅंईन

Write Review