> > Sadanand Computers

ਸਦਾਨਂਦ ਕਮਪਿਊਟਰਸ

Computer Hardware Dealers
 09351201870, 09351641974
239-240-241, ਗਣਪਤਿ ਪਲਾਜ਼ਾ, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਕੈਮ ਰੋਡ, ਬਿਕਨੇਰ - 334001
ਇਨ ਗਣਪਤਿ ਪਲਾਜ਼ਾ

Services

Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸੇਰਵੇਰਸ
Networking Equipment: ਏਲ.ਏ.ਏਨ., ਵੈਨ
Used Laptops: ਨੋ
Services: ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੋਸਟਿਂਗ
Segment: ਕੋਰਪੋਰੇਟ, ਪਰਸਨਲ
Brands: ਅਕਰ , ਅਪਲ , ਡੈਲ , ਇਪਸਨ , ਏਚ.ਪੀ. , ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ. , ਲਿਨੋਵੋ , ਸਨੀ , ਟੋਸ਼ਿਬਾ , ਜ਼ੈਨਿਥ
Products: ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਿਂਡੋਜ, ਕਵਿਕ ਹੀਲ ਅਂਟਿਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੈਰੀ, ਕੇਸਪਰਸਕੀ ਅਂਟਿਵਾਇਰਸ, ਟਾਲੀ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Products: ਸੀ.ਏਫ.ਟੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ
Brands: ਅਕਰ, ਕੇਨਨ, ਏਚ.ਪੀ., ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਅਲਕਾਟੇਲ, ਸੈਮਸਂਗ, ਟੋਸ਼ਿਬਾ

Write Review

You might also like