ਸੀ ਇਨਸਟਿਚੁਟ

Computer Education & Training Centre
 07742817777
ਏ-10, ਯੂ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਵਾਰਟਰਸ, ਮੁਕਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲਨੀ, ਬਿਕਨੇਰ - 334004
ਨਿਅਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ

Services

cash, credit card
Training For Individuals: ਯੈਸ
Placement: ਯੈਸ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Training For Corporates: ਯੈਸ
Courses Offered: ਡਾਟ ਨੈਟ, ਈ.ਆਰ.ਪੀ., ਜੇ2ਈ.ਈ., ਜਾਵਾ, ਪੀ.ਏਚ.ਪੀ., ਸੀ++, ਡੀ.ਏਸ.ਏ., ਏ.ਏਸ.ਪੀ..ਨੈਟ

Write Review