ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਸ਼ਣਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ

Electronics and Home Appliance Stores
 04994230645, 04994223821
 09895958044, 09447384864
ਅਨੇਬਗੀਲੁ, ਏਮ.ਜੀ. ਰੋਡ, ਕਸਾਰਗੋਦ - 671121
ਨਿਅਰ ਕਸਾਰਗੋਦ ਬਸ ਸਟੈਂਡ

Services

cash
Products: Kitchen Appliance
Electrical: Yes
Type: Paints, Pipes & Fittings
Hardware: Yes
Credit Cards Accepted: No
Accessories & Parts: Yes
Repairs & Services: No
Consumer Durables: Yes
Services: No
Products: Oil Paints, Primer, Thinner, Distemper, Enamel Paints, Wall Putty, Paint Brushes, Switches, Panel Boards, Wires, Cables, Bolt And Nuts, Nails, Plugs, Fuse, Insulation Tape, Bulbs, Tube Lights, Holders
KAFF: Built In Hobs, Built In Oven, Chimney, Cooking Range, Cooktop, Dishwasher, Kitchen Pullout System

Write Review

You might also like