> > Skin And Shape Clinic

ਸਕਿਨ ਅਂਡ ਸ਼ੇਪ ਕਲਿਨਿਕ

Skin Clinic
 02226316962
 09819773677
ਗਵਾਲਿਅਰ ਹਾਉਸ, ਜੇ.ਪੀ. ਰੋਡ, ਅਂਧੇਰੀ ਵੇਸਟ, ਏਮ.ਯੂ.ਏਮ.ਬੀ.ਏ.ਆਈ. - 400061, Maharashtra
ਨਿਅਰ ਓਰੀਂਟੈਲ ਬੈਂਕ ਅਫ ਕਮਰਸ

Services

cash, credit card
Services: ਅਂਟੀ ਅਜਿਂਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬਾਡੀ ਸਕਲਪਟਿਂਗ, ਕੈਮਿਕਲ ਪੀਲਸ, ਡੇਰਮੈਟੋਲੋਗਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਹੇਅਰ ਟ੍ਰੈਨਸਪਲਾਂਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਏਲ. ਹੇਅਰ ਰਿਮੁਵਲ, ਲੇਸਰ ਹੇਅਰ ਰਿਮੁਵਲ, ਮਿਕ੍ਰੋਡੇਰਮੈਬ੍ਰੈਜਨ, ਫੋਤੋਠੇਰਪੀ, ਪਿਗਮੇਂਟੈਸ਼ਨ
Credit Cards Accepted: ਅਮੈਰਿਕਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਪਲਸ, ਸਟਾਰ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Write Review

You might also like