ரெடியோ ஷெக்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08025586573
 09845077099
157/19, ஸ்டிரீட். பேடிரிக்ஸ் சர்ச்‌ காம்பிலேக்ஸ், பிரிகெட் ரோட்‌, பெங்களூர் - 560025, Karnataka
அருகில் பிரெஸ்டிஜ் ஈவா மால்
View Map

சேவைகள்

Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Repairs & Services: எஸ்
IFB: ச்சிம்னீஸ், டிஷ்வாஷர்
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Accessories & Parts: எஸ்
Eureka Forbes: வெகுயம் கிலீனர்
Sales: எஸ்
Services: எஸ்
Videocon: கலர் டெலீவிஷன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: ஏயர்டெல் டி.டி.ஹெச்., பிக் டி.வி. டி.டி.ஹெச்., டிஷ் டி.வி., டட ஸ்கை
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபலங்
Brands: கெனஸ்டார், கெண்ட் ஆர்.ஓ., ஃபிலிப்ஸ்
Bose: டிஜிடல் ம்யூஜிக் சிச்‌டம், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ம்யூஜிக் சிச்‌டம், அவுட்டோர் ஸ்பீகர்ஸ், ஸ்டிரியோ ஸ்பீகர் சிச்‌டம்
Haier: கலர் டெலீவிஷன், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Toshiba: எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Panasonic: கெம்‌கார்‌டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ அக்செசரீஸ், பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், சி.டி. / ரெடியோ / கஸ்டி பிலெயர், காம்பெக்ட் ஃபிலஷ், டி.வி.டி./ஹெச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், ஹி-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம்‌ ஆடியோ அக்செசரீஸ், ஹோம்‌ தியேடர்‌ காம்போனென்ட் சிச்‌டம், ஹோம்‌ தியேடர்‌ சிச்‌டம் அக்செசரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., போர்டெபல் பிலெ ஸ்டெஷன், ரெடியோ, வாகமைன் எம்.பி.3
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பிரிஃபர்
Samsung: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மீடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலெண்டர், பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், கஸ்டி பிலெயர், சி.டி. பிலெயர், சிடிரஸ் பர்சஸ், காஃபீ மெகர், கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ரைஸ் கூகர் , ஃபிலாட் டி.வி., ஃபூட் பிரோசெசர், கிரீலிலெர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஜூஸர், கெடல்ஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 எண்ட் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலாஸம டி.வி., போர்டெபல் டி.வி. எண்ட் டி.வி.டி. பிலெயர்ஸ், ரெடியோ, செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டோஸ்டர், அல்டர ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர்
LG: ஏயர் பிரிஃபர், கன்வெக்ஷன் மைகிரோவெவ், டிரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிராண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சைட் பாயே சைட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டோம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர், வாஷர் டிராயர்
Brands: கோதிரெஜ், ஹாயர், கெல்வினடோர், கெனஸ்டார், பெனாசோனிக், செம்சங், வீடியோகான், வர்‌பூல்
AC Types: கென்டிரெல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: சீலிங்க் ஃபேன், ச்சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோசெசர், இண்டக்ஷன் கூகர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், டெபல் ஃபேன், வால் ஃபேன், வாடர் ஹீடர், வாடர் பிரிஃபர், வெட் கிரைண்டர்
Morphy Richards: சௌபர், காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஃபூட் பிரோசெசர், ஹெண்ட் பிலண்டர், கெடில், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ஓ.டி.ஜி., ரூம் ஹீடர், செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டி மெகர், வெகுயம் கிலீனர்
Sansui: சி.டி. சீரீஸ், கன்வென்ஷனல் டி.வி., ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி., அல்டிராஸ்‌லீம் டி.வி.
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் ரெடியோ ஷெக் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar