இமேஜின்

கணினி வன்பொருள் டீலர்கள்
 08022667397
 09686685409
மந்திரி ஸ்க்வெர்‌ மால், 65, அபர் கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌, சம்பீகெ ரோட்‌, மலிலெசுவரம், பெங்களூர் - 560003, Karnataka
இன் மந்திரி ஸ்க்வெர்‌ மால்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: ஏபல்
Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Accessories: யெஸ்
Networking Equipment: என்.எ.
Used Laptops: நோ
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன்
Brands: ஏபல்
Products: ஏண்டிவாயரஸ், மெக் பாக்ஸ் செட், மெக் ஓ.எஸ். எக்ஸ் லாயன், ஏபல் மல்டீமீடியா சாஃப்ட்‌வார்ஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products: ஹீட் ஃபோன்ஸ், ஐமெக், ஐபெட், ஐபோட், கிபோர்ட், எல்.சி.டி. மானிடர்ஸ், மோடெம்ஸ், மௌஸ், ஸ்பீகர்ஸ், டேப்‌லெட்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Worst service centre .. I had my i phone to be just restored and they didnt do it and charged for it .They just ask money and do nothing... Pls don't go for service for this store
PLEASE DONT GO THERE!!!I WASTED MY TIME GOING THERE!horrible service and useless heads!!
Don't Ever go there; They cheat you right in front of your eyes; I went there as my macbook pro was not booting and I had not taken the back up; I clearly told them I have my external hard disk with me for back up; In order to test they did boot my system and shut down instead of handing me the sys in On position for me to take back up; They were asking for Rs. 1000 per 10 GB! had they handed me the sys in On position I could easily back up files; I could luckily boot it immediately and took back up; decided not to hand my sys and came back; How could they do it right in front of my eyes?
Beware Before going here. Try another store instead. Waste of Time.
One of the worst Imagine in bangalore. They made me wait for 2 days and still said replacement is not possible. Even Apple Customer care said to replace but these Idiots arent bothered to replace the phone. Seriously and they are too rude. I saw them speaking to most of the customers all they say is THIS PROBLEM IS NORMAL. WORST PEOPLE.. I wish i could do a police complaint on these people.

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahadevapura Gandhi Nagar Balepet Vijaya Nagar