நெக்ஸ்ட்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 3762320032
 09935050727
ஏட்‌ ரோட்‌, ரிபஹியிலி, ஜோரஹட் - 785001
அருகில் யூனைடெட் பேங்க்‌ ஆஃப் இண்டியா

சேவைகள்

Kelivanator: ரெஃபிரிஜரெடர்
Kenwood: ஸ்பீகர்ஸ்
Accessories: நோ
Products: லேப்‌டாப்
Whirlpool: வாஷிங்க் மஷீன்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: நோ
Used Laptops: நோ
Consumer Durables: நோ
Services: நோ
Brands: எச்.பி., கெனன், சேமசங்க்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலாஜ்மா டி.வி.
Sony: எல்.சி.டி. டி.வி., வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலெண்டர், காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ரைஸ் கூகர், ஜூஸர், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலாஜ்மா டி.வி.
Kenstar: ஏயர் கூலர், ஃபுலி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், இன்ஸ்டென்ட் வாடர் ஹீடர்ஸ், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், லி ப்யுர் வாடர் ப்யூரிஃபைர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டி பிரோசெஸர், ரெஃபிரிஜரெடர், ரைஸ் கூகர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், ஸ்டோரெஜ் வாடர் ஹீடர்ஸ், டோஸ்டர், வாடர் டிஸ்பென்செர்
LG: ஏயர் ப்யூரிஃபைர், கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ்‌வாஷர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபிரண்ட் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், ஃபிராஸ்ட் ஃபிரீ ரெஃபிரிஜரெடர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், சீட் பாயே சீட் ரெஃபிரிஜரெடர், சோலர் டம் மைகிரோவெவ், சோலோ மைகிரோவெவ், ஸ்டீம் வாஷர் டிராயர், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீனர், வாஷர் டிராயர்
Brands: அகை, பிலூ ஸ்டார்‌, டைவூ, இலெக்டிரோலக்ஸ், காட்‌ரெஜ், ஹெயர், ஹிடாசி, கெல்வினெடர், கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், ஓனிடா, சேமசங்க், சீம்ஃபனி, விடியோகான், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
Brands: ஃபிலை, ஏசடீஸி, கார்பன், எல்.ஜி., மேக்ஸ், மோடோரோலா, நோகியா, ஓனிடா, சேமசங்க், சனி எரிக்ஸன், ஸ்பீக், டாடா இண்டிகோம் சி.டி.எம்.எ., விடியோகான்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், குக்‌டாப், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிராசெசர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் எண்ட் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், இண்டக்ஷன் கூகர், இன்டஸ்டிரியில்‌ ஃபேன்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை எண்ட் ஸ்டீம், ஜெ.எம்.ஜி.எஸ். எண்ட் ஜூசர்ஸ், மக்னீஃபீக் சீலிங்க் ஃபேன்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நர்தி ஹாப்ஸ், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், ரூம் ஹீடர், டெபல் ஃபேன், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ எண்ட் செண்ட்‌விச், வால் ஃபேன், வாடர் ஹீடர், வாடர் ப்யூரிஃபைர், வெட் கிரைண்டர்
Brands: அகர் , ஏபல் , டெல் , எச்.பி. , லினோவோ , சனி , சேமசங்க்
Akai: ஏயர் கூலர், ஏயர் ப்யூரிஃபைர், செஸ்ட் ஃபிரீஜர், கலர் டெலிவிஜன், ஹீடர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ ஸ்பீகர்ஸ், ஆயிஸ் மெகர், ஐபோட் டோகிங்க் ஸ்பீகர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோ ம்யூஜிக் பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், பிலாஜ்மா டி.வி., போர்டெபல் ம்யூஜிக் பிலெயர், ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்பீகர் சிச்‌டம், வெகுயம் கிலீனர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் டிஸ்பென்செர், வைன் செலர்
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், இமெர்ஜ்ன் ஹீடர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டீபர்பஸ் ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், போர்டெபல் ஃபேன்ஸ், சந்ஏகெர், டெபல் ஃபேன், வால் எண்ட் கேபின் ஃபேன்ஸ்
Products: கிபோர்ட், எல்.சி.டி. மானிடர்ஸ், மோடெம்ஸ், மௌஸ், பிரின்டர், ஸ்கேனர், ஸ்பீகர்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like