நேசுரல்ஸ்

அழகு நிலயம்
 04132240390
551, சந்த்யா நகர்‌, காமராஜ் சலை, பண்டிசெரி - 605013
நியர்‌ ஹோடல்‌ அன்னாமலை இண்டர்னேஷனல்‌
Spa

சேவைகள்

cash, credit card
Gender: Women
Brands: L' Oreal, Lakme
Gender: Women
Other Services: Beauty Tips
Hair Treatment: Crimping, Hair Color, Hair Cut, Hair Ironing, Hairloss Treatment, Hair Styling, Highlights, Partial Hair Straightening, Permanent Hair Straightening, Perming, Scalp Treatment, Threading, Tonging
Body Treatment: Body Contouring, Body Polishing, Body Wrap, Hand & Feet Massage
Spa Therapy: Aromatherapy, Hair Spa, Herbal Therapy
Credit Cards Accepted: MasterCard, Visa, Visa Electron
Beauty Products: Body Care, Hair Care, Skin Care
Spa Services: Aeropause Ritual Massage, Back Massage, Bleaching, Body Polish, Body Wrap, Face Massage, Facial, Foot Reflexology, Hand & Feet Massage, Head Massage, Nail Extension, Spa Manicure, Spa Pedicure, Waxing
Skin Treatment: Acne Treatment, Bleaching, Bridal Make Up, Eye Brow Treatment, Facial, Lifting & Toning, Manicure, Mehndi Application, Nail Art, Pedicure, Pigmentation, Skin Polishing, Unwanted Hair Removal, Waxing

எழுது விமர்சனம்

You might also like