ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
2.5
Address of the listing கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ரோவிங்க் மஷின்ஸ்

ஃபிகரிந்ய் ஃபிடனெஸ்

உடற்பயிற்சி கூடம்
4.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing எக்சர்சைஸ் பக்ஸ்,டிரெட்‌மில்,ஸ்டெபர்ஸ்
3.5
Address of the listing பேலெஸ்‌ கிராஸ்‌ ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், வேல்ட்ஜ், ஃபோக்ஸ்டிரோட்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். டி பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், கிபோர்ட்

எனர்ஜி ஜீம்

உடற்பயிற்சி கூடம்
5.0
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing டிரெஸ் செஞ்ஜிங்க் ரூம், கிலாசிகல், பாலீவூட் டேன்ஸ்
3.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing பரதனத்யம், பாலீவூட், கண்டெம்பரரி, ஃபஜ்ன்
1.0
Address of the listing கோரமங்கலா 4டி.ஹெச். பிலக், பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், வாயலின், டபல, ஃபிலஷ்

குரூகுலம்

இசை வகுப்பு
2.0
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 7டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், கிபோர்ட், கிடார்

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
5.0
Address of the listing இந்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், ஜேஜ், சா சா சா, மெரெங்குயே
4.0
Address of the listing கோரமங்கலா 6டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பசதா, சா சா சா, மெரெங்குயே, ஏஃபிரோ க்யூபன்
5.0
Address of the listing கோரமங்கலா 8டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப், லேடின், பாலீவூட் ஃபிரீ ஸ்டைல்
3.5
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபிரெஞ்ச், ஜிவ், சா சா சா, ரம்பா, டேங்கோ
4.0
Address of the listing ரிச்‌மண்ட் ரோட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஹிப் ஹாப்,ராக் எண்ட் ரோல்,ஏஃபிரோ ஜேஜ்,சாலஸா

ஸ்டுடியோ 5678

நடன வகுப்பு
3.5
Address of the listing தெவசந்திரா, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, பாலீவூட், ஜிவ், சா சா சா, மெரெங்குயே
1.5
Address of the listing பனஷங்கரி 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing இன்ஸ்டிருமெண்ட்,வோகல், கிபோர்ட், பியானோ, வாயலின்
3.5
Address of the listing ஜயா நகர்‌ 2என்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா,ஜிவ்,மெரெங்குயே
Address of the listing கேம்பிரிஜ் லெயாஉட்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜேஜ்
4.0
Address of the listing வசந்த் நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing ஜிவ்,சாலஸா,பசதா,ஜோக்,சா சா சா
4.0
Address of the listing இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர்
Services provided by the listing சாலஸா, ஜிவ், ச்சா ச்சா ச்சா, மரின்
Address of the listing மலிலெசுவரம், பெங்களூர்
Services provided by the listing ஃபில்மி டேன்ஸ்,ஃபோக் டேன்ஸ்,ஃபிரீ ஸ்டைல்

படைப்பாளி தகவல்கள்

Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mrs. smita shastris dance classes Irishs dance classes Ms. madhushas dance classes

மேலும் காண்க

Music Class உள்ள Bangalore