டாக்டர். பி பாரதி

மருத்துவர்
Address of the listing சுந்தரெயர் ஸ்டிரீட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing சில்டிரென் ஸ்பெஷலிஸ்ட்
5.0
Address of the listing சுந்தரெயர் ஸ்டிரீட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்

பி.வி.சி. ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
5.0
Address of the listing டோதபல்யம், சித்தூர்
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி, ரேடியிலோகி, அரோலோகி

பிரீதம் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.0
Address of the listing ஓ.டி.கே. ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்,ஓர்தோபெடிக்ஸ்

பாபு நர்சிங்க் ஹோம்

மருத்துவ இல்லம்
5.0
Address of the listing ஔஃபிசர்ஸ் லென்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing Maternity Nursing Home,Children Nursing Home
Address of the listing புத்துர் ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing கண்ணொளியியல்
4.0
Address of the listing சுந்தரெயர் ஸ்டிரீட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing Maternity Nursing Home,Children Nursing Home
3.0
Address of the listing கே.ஆர். பலிலி, சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing புத்துர் ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing ஓஃப்தேல்மோலோகி (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing பலமனெர் ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing பில்ஸ்

டாக்டர். ரகு

மருத்துவர்
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing ஓ.டி.கே. ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

டாக்டர். ஷோபா

மருத்துவர்
Address of the listing ஓ.டி.கே. ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் சர்ஜரி

டாக்டர். ஷிரீதர்

மருத்துவர்
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஆரதோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
3.0
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

டாக்டர். மாதவி

மருத்துவர்
Address of the listing புத்துர் ரோட்‌, சித்தூர்
Services provided by the listing கண்ணொளியியல் (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

You might also like