அமிரித் பேதாலஜி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing மகை சந்தி, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

கந்தெவல் எக்ஸ் ரெ டிஜிடல் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing பேஸ்டெர் ரோட்‌, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

ராதோட் பேதாலஜி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சர்தார்‌ பஜார்‌, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Natal astrology 128 slice ct scan centres 2d echo cardiogram 2d sonography centres 3 telsa mri centres 32 channel mri scanning centres

மேலும் காண்க

Pharmacy உள்ள Dhamtari Medical Supplies & Equipment Dealers உள்ள Dhamtari Doctor உள்ள Dhamtari