அமிரித் பேதாலஜி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing மகை சந்தி, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

கந்தெவல் எக்ஸ் ரெ டிஜிடல் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing பேஸ்டெர் ரோட்‌, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

ராதோட் பேதாலஜி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சர்தார்‌ பஜார்‌, தமதரி
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

You might also like