கே.எல்.இ.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏர்திரோஸ்கோபி மற்றும் ஜோயிண்ட் ரிபிலெச்‌மெண்ட்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏடோலெசெண்ட் ஃபீஜிஷன்

விண்டெஜ் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஓர்தோபெடிக்,அரோலோகி,ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing போர்வோரீம், கோவா
Services provided by the listing ஃப்ய்சிய்திரீஸ்த்ஸ்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கண்ணொளியியல் (ஆய் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
Address of the listing வர்ம், கோவா
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகிஸ்ட்,டெண்டல்,ஓர்தோபெடிக்,இ.என்.டி.
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்
3.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing பிற
1.0
Address of the listing பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி (ஸ்கின்)
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
4.0
Address of the listing பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி (ஸ்கின்)
4.0
Address of the listing பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா
Services provided by the listing ந்யூரோலோகி
4.0
Address of the listing பனாஜி மார்கெட்‌, கோவா
Services provided by the listing சைகிய்டிரி
3.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஓர்தோபெடிக்ஸ் (போன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)
3.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing சைகிய்டிரி
4.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

You might also like

படைப்பாளி தகவல்கள்

Gynaecology hospital Cardiology hospital Orthopaedics hospital Paediatrics hospital Orthopaedic hospital Physiotherapy hospital

மேலும் காண்க

Counseling Services உள்ள Goa Fertility Clinic உள்ள Goa Nursing Homes உள்ள Goa