பதமா கிலினிக்

கிளினிக்
Address of the listing டுர்வீஹல், சிந்தனூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing முத்தபுர் கேம்ப்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Clinic
5.0
Address of the listing ஹடி ரோட்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing ஓப்ஸ்டெடிரிக்ஸ் மற்றும் கீந்யேகோலோகி
3.0
Address of the listing ஆதர்ஷ காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் சர்ஜன்

டாக்டர். கஜானனா

மருத்துவர்
Address of the listing குஷ்தகி ரோட்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing பிடிய்டிரிக்ஸ் (சைல்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்ஸ்)

கலஹஸ்தி மாதா

மருத்துவர்
Address of the listing முத்தபுர் கேம்ப்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing ஆதர்ஷ காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing கந்சல்டெந்ஸி, ஃபார்மெஸி,டிரீட்மெண்ட், ரிடெல்

டாக்டர். பசனகௌடா

மருத்துவர்
Address of the listing ஆதர்ஷ காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Doctor

டாக்டர். பாசவராஜ்

மருத்துவர்
Address of the listing வெங்கடா ராவ் காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Doctor
Address of the listing மஹபூப் காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Doctor

டாக்டர். எ. கே பதிர

மருத்துவர்
Address of the listing ஆர்.எச். காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Doctor
Address of the listing ஜவாலி காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Doctor

விஜயா டெண்டல் கிலினிக்

பல் மற்றும் பல் மருத்துவமனைகள்
Address of the listing பஸ்‌ ஸ்டேண்ட்‌ ரோட்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Dentists and Dental Clinics

டாக்டர். புரிகுபலிலி ஷிரீனிவாஸ்

பல் மற்றும் பல் மருத்துவமனைகள்
Address of the listing பஸ்‌ ஸ்டேண்ட்‌ ரோட்‌, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Dentists and Dental Clinics

ஷிவ யோகெஷ்வர கிலினிக்

ஆயுர்வேத மையம்
Address of the listing ஜவாலி காலனி, சிந்தனூர்
Services provided by the listing Ayurvedic Centre
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • >

You might also like