ఎల్.జి. శాప్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041152241
 09845040134, 09880711868
153, 9టీ.హెచ్. క్రోస్, 2ఎన్.డి. మైన్, బి.డి.ఎ. కామ్ప్ల్యాక్స్ రోడ్, ఇందీరా నగర్ 1స్ట్రీట్ స్టేజ్, బైంగలోర్‌ - 560038, Karnataka
నియర్ పంజాబ్‌ న్యాశనల్ బంక్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: ఎల్.జి.
Repairs & Services: నో
Accessories: యేస్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Brands: ఎల్.జి.
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Brands: ఎల్.జి.
Services: నో
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
LG: అయర్ ప్యూరిఫాయర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సైడ్ బాయే సైడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశర్ డ్రాయర్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Brunton Road Commercial Street Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town