ఆదిత్య ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08026634232, 08026653595
1031/14, 39టీ.హెచ్. ఈ క్రాస్‌, 26టీ.హెచ్. మేయిన్, జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. టీ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560011, Karnataka
నియర్‌ జయా నగర్‌ బస్‌ డిపో
View Map

సేవలు

Videocon: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Haier: కలర్ టేలివిజన్
IFB: వాశింగ్ మశీన్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Godrej: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Butterfly: కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఎన్సేమ్బ్ల్స్ ఎండ్ డినర్ సెట్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ ఫ్లాస్క్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ లంచ్ బాక్స్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, క్యామ్కోర్డేర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, స్ట్యాండ్‌బై లైట్, వెకుయమ్ క్లీనేర్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Crompton Greaves: ఆటోమెటిక్ ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్స్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, ఆయ్‌రన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, పర్సనల్ ఫ్యాన్స్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటేర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ.
Philips: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్
LG: డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రీయేర్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్
Brands: హేయర్, ఎల్.జి., స్యామ్సంగ్, విడియోకాన్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, కాఫీ మేకర్, కుక్‌టాప్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లెండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ కూలర్స్, రూమ్ హీటేర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటేర్, వాటర్ పరిఫీర్, వేట్ గ్రైండర్
Prestige: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, హెండ్ బ్లండర్, హెండ్ మిక్సర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఎండ్ క్యాబిన్ ఫ్యాన్స్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, హీట్ కోంవేర్టేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block