పూజా ఎంటర్‌ప్రైసెస్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041145835
 09845389235
15/4, సదాశివా ముదలియార్ రోడ్, ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌ - 560008, Karnataka
నియర్ ఉల్సూర్ పేట్రోల్ పంప్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Haier: మైక్రోవేవ్ అవన్
Sansui: హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్
IFB: హాబ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Orient: ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్
Brands: ఎల్.జి., సైమసంగ్, వోల్టాస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి.
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Panasonic: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ.
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Crompton Greaves: మిక్సర్ గ్రైండర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్
JVC: డిజిటల్ హోమ్‌ సినేమా, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, రేఫ్రిజరేటర్
Philips: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Kenstar: జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ.
Bajaj: ఇండక్షన్ కూకర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రూమ్ హీటర్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్, వేట్ గ్రైండర్
Prestige: ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Sharp: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్
Akai: అయర్ కూలర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్లాజ్మా టీ.వీ.
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, పోర్టేబల్ ఫ్యాన్స్, టేబల్ ఫ్యాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఫూడ్ ప్రాసేసర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Jaya Nagar 5th Block