ఎజోనే

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02225203475, 02225203476
 09623669024, 09321348572
కె స్టార్‌ మాల్, 4/5, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, శీవ్-త్రోమ్బే రోడ్‌, చేమ్బూర్‌, ముంబయి - 400071, Maharashtra
ఇన్ కె స్టార్‌ మాల్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: యేస్
Products: ల్యాప్‌టాప్
Hitachi: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: యేస్
Products Other: ఐపోడ్, ఐపెడ్, ట్యాబ్‌లేట్స్
Usha Lexus: అయర్ కూలర్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Repairs & Services: యేస్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Services: నో
Brands: మిక్రోసోఫ్ట్, సేన్సే, సని
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ ఆడియో, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిని హై-ఫి సిసటమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రేకివేర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ.
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్
Brands: అకర్, ఏపల్-ఐఫోన్, బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్
Prestige: చిమ్ని, డ్రై ఆయ్‌రన్, గైస్‌ స్టోవ్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: కోర్యో, ఏపల్, కోనోన్, మచకి, క్రియేటివ్, లుజ్‌టేక్
Products: కిబోర్డ్, ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, ప్రింటేర్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Services: డిజిటల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్. క్యామెరా, ఎస్.ఎల్.ఆర్. క్యామెరా, కెనన్ డిజిటల్ రేబల్ క్యామెరా, కెమ్‌క్యార్‌డర్స్, నీకోం డిజిటల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్. క్యామెరా, ఫజి డిజిటల్ క్యామెరా, సని డిజిటల్ క్యామెరా
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: ఎక్వా గార్డ్, కేన్ట్ ఆర్.ఓ., కేన్ట్ అల్ట్రా
Haier: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Toshiba: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., సీడ్ బై సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్
Brands: హిట్యాచి, ఎల్.జి., ఓ జేనరల్, ఓనీదా, స్యామ్సంగ్
Products: ఎక్స్‌బాక్స్, 360, రేసింగ్ చ్యాలేంజ్ గేమ్, ట్విన్ సోక్సేర్ టీ.వీ. గేమ్, ఎజుకేట్‌నేల్ ల్యాప్‌టాప్, ప్లేస్టేషన్
Brands: సేన్సే, ట్రాన్సేన్డ్, సేన్‌డిస్క్, పి.ఎన్.వై., మ్యాక్స్‌టోర్, సీగేట్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, కాఫీ మేకర్, డిజ్ని ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లెండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్, వాల్ ఫ్యాన్, వేట్ గ్రైండర్
Morphy Richards: చాపర్, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, కెట్ల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఓ.టీ.జి., సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టి మేకర్, టోస్టర్
Brands: అకర్ , డేల్ , హెచ్.పి. , లేనోవో , సని
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Inalsa: ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Sanyo: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్

Other Branches of EZONE

Opposite Presedential Tower
Ghatkopar West, Mumbai
In Oberoi Mall
Goregaon East, Mumbai
In Metro Junction Mall
Kalyan, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
In Raghuleela Mall
Kandivali West, Mumbai
Kurla West, Mumbai
In Infinity Mall-2
Malad West, Mumbai
In Nirmal Lifestyle
Mulund West, Mumbai
View All 17 Branches of EZONE

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ghatkopar West Kurla Fort Thane HO