> > Prajapita Brahma Kumari Eshwariya Vishwavidyalaya

ప్రజాపితా బ్రహ్మా కుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయ

మతపరమైన సంస్థ
 1561240632
9, చచనోకా మోహల్లా, తారానగర్ - 331304
నియర్‌ భారత్‌ మన్దిర్‌