వీరమ్

మలయాలమ్ (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
తారాగణం: కునాల్ కపూర్ , డివినా ఠాకుర్ , శీవజీథ్ నమ్బియర్ , ఆరన్ , హీమర్శా వేంకటసామి , సతీశ్ మేనోన్
న విడుదల:
జనర్: హిస్టోరికల్, డ్రామా
దర్శకుడు: జయరాజ్
సంగీత దర్శకుడు: జేఫ్ఫ్ రోనా
వీరమ్, మలయాలమ్ లో చలన చిత్ర సమయాలు Bangalore

వీరమ్ ${movieName} పైన మీ సమీక్ష తెలపండి

Kunal Kapoor’s Multilingual film Veeram directed by Jayaraj, the movie is about to Love, Lust, treachery, revenge and deceit. Kunal Kapoor grabs Impactful performance. ...

Read More

సినిమా యొక్క Show Timings వీరమ్ పై Sep 23, 2023

వీరమ్ సినిమా కోసం మీ సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

Bangalore లొ టాప్ థియేటర్లు

మరిన్ని థియేటర్స్