హెచ్2ఓ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రైస్, యేస్, మల్టి-కూసిన్,నోర్థ్ ఇన్డియన్‌
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ముఘ్లై,నోర్థ్ ఫ్రంటియర్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్

పూర్వి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కె.ఆర్ పురమ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్

సాల్ట్ ఏడిషన్ 3

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Continental Restaurant,Pubs With DJ
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్

టిఫిన్ బార్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఇన్డియన్‌, నన్-వేజ్

ప్లస్ 91 కేఫే బార్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మహాదేవపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, చైనిస్
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బార్ ఎండ్ పబ్,కాఫీ శాప్,జీమ్,రేస్ట్రాంట్

బ్రూక్ఫీల్డ్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
1.0
Address of the listing బ్రూకఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., కవర్డ్, ట్యాకో బేల్

హబనేరో

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, టేక్స్-మిక్స్

ప్యాప్రికా

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing 40 కెమిస్, 12హెచ్.ఆర్.ఎస్. ఇన్-రూమ్ డినైంగ్

అప్స్ ఇన్ ద్ క్రీక్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మహాదేవపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్, నో

కిబో ఇస్కా

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

నీల్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రాజమహల్ విలాస్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Nightclub