బరీస్తా

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

కిల్యాంట్రో

రెస్టారెంట్
Address of the listing స్ట్రీట్ థామస్ మౌంట్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

ద్ రైట్ ప్లేస్

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

కేఫే కాఫీ దే

కాఫీ షాప్
Address of the listing మనపక్కమ్, NIఎల్
Services provided by the listing Coffee Shop

అని టైమ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

కేఫే కాఫీ దే

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing వలసరవాక్కమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

కేఫే కాఫీ దే

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing అన్నా నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

ఫేరారి

కాఫీ షాప్
3.0
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

నఁదోస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వేలచేరి, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

కేఫే కాఫీ దే

కాఫీ షాప్
Address of the listing అన్నా నగర్‌ ఈస్ట్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

ఎజోనే

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
Address of the listing విరుగమ్బాక్కమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing అకర్,ఏపల్-ఐఫోన్,బ్లాక్‌బేరి,ఫ్లై,ఎచటీసి,ఎల్.జి.

వీవేక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
Address of the listing అన్నా నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing ఇమర్జేన్సి, బ్లాక్‌బేరి,ఎచటీసి,కార్బన్,ఎల్.జి.

బరీస్తా

కాఫీ షాప్
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

ఈస్ట్ కేఫే

కాఫీ షాప్
Address of the listing ఇక్కాదుథాంగల్, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

కేఫే తాపస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వేలచేరి, చేన్నయి
Services provided by the listing నో, వై-ఫి జోన్, ఫాస్ట్ ఫూడ్, పాస్తా, పిజా

డంకన్ డోనేట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వేలచేరి, చేన్నయి
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బర్గర్స్,డోనేట్స్

కేఫే కాఫీ దే

కాఫీ షాప్
Address of the listing పేరమ్బుర్, చేన్నయి
Services provided by the listing Coffee Shop

లటే

రెస్టారెంట్
Address of the listing అన్నా నగర్‌ ఈస్ట్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, ఇన్డియన్‌

డి కేఫే

రెస్టారెంట్
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, నో, ఇటాలియన్

కోలకాతా క్యు

రెస్టారెంట్
Address of the listing టీ.నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, నో, యేస్

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Tea stalls Tea shops Soft drink stalls Cold drink stalls Cold drinks shops Coca cola stalls