స్వభుమి ద్ హేరిటేజ్ ప్లాజా

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
5.0
Address of the listing కంకుర్గాచి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

నిక్కో పార్క్స్ ఎండ్ రేసోర్ట్ లిమిటెడ్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
4.0
Address of the listing సాల్ట్ లేక్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

ఓజోన్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing భవానీపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, కవర్డ్,వాలేట్

ఏక్వ్యాటికా వాటర్ పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
2.5
Address of the listing 24 పరగనాస్ (సాఊథ్‌), కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

నేచర్ పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
4.0
Address of the listing తారతలా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

నిక్కో పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
3.0
Address of the listing బిధాన్ నగర్‌ (సాల్ట్ లేక్‌), కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark
Address of the listing గోవిందా ఖటిక్ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

బేలిలియస్ పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
Address of the listing హౌడా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

నల్బన్ ఫూడ్ పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
Address of the listing సాల్ట్ లేక్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

నిక్సన్ పార్క్ బిగ్ లోన్స్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
Address of the listing బిధాన్ నగర్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

మలాంచా నేచర్ పార్క్ (కోర్పరేట్ ఆఫిస్)

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
Address of the listing భవానీపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark

మిల్లేనియమ్ పార్క్

అమ్యూజ్మెంట్ & థీమ్ పార్క్
Address of the listing స్ట్ర్యాండ్ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Amusement & Themepark
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • >

ఇది కూడ చూడు

Kolkata లొ Bowling Alleys Kolkata లొ Go Karting Tracks