મોડર્ન વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 08025589733, 08025091157
 09341212499, 07760988163
105, એમ.જી રોડ, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
બિસાઇડ કોર્પોરેશન બેંક
View Map

Services

cash, credit card
Brands: ટાટા સ્કાઇ
Accessories & Parts: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી.
Sharp: કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, વોકમેન એમ.પી.3
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Other Branches of Modern World

Near Hero Honda Showroom
Domlur, Bangalore
Behind Sony Centre
Kalyan Nagar, Bangalore

Write Review

You might also like