સોની સેંટર

Electronics and Home Appliance Stores
 04442849144, 04442849188
 09176265818
9, રેન તળી પ્લેસ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, મેક નિકોલ્સ રોડ, ચેટપેટ, ચેન્નઈ - 600031, Tamil Nadu
ચેટપેટ પોલિસ સ્ટેશન

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ
Brands: સની
Accessories: યેસ
Products:
Authorised Service Centre of: સની
Accessories & Parts: યેસ
Credit Cards Accepted: , ,
Brands: સની
Used Laptops: નો
Consumer Durables: યેસ
Brands: સની
Services: યેસ
cash, credit card
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, -રે , / રેડિઓ / , કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, , હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ- સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, ટી.વી., પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ,
Products: સેલ ફોન્સ, ડિજિટલ કેમેરા, હેંડીકેમ, હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, લેપટોપ્સ
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, વિડિયો , ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ,

Other Branches of Sony Center

Near Udyam Theatre
Ashok Nagar, Chennai
Opposite Prince Manor Apartment
Kilpauk, Chennai
Opposite Bata Showroom
Mount Road, Chennai
Near Kalmandapam
Royapuram, Chennai

Write Review

User Reviews

this phone numbers not working