સોની વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 04442319000, 04442319001
88, શ્યમ્સ બ્રિન્દાવન, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, 4ટી.એચ. એવેન્યૂ, અશોક નગર, ચેન્નઈ - 600083, Tamil Nadu
નિયર ઉદયમ થિએટર

Services

Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, અદર
Brands: સની
Accessories: યેસ
Products: લેપટોપ
Accessories & Parts: નો
Credit Cards Accepted: નો
Networking Equipment: એન.એ.
Used Laptops: નો
Consumer Durables: નો
Brands: સની
Services: નો
cash, credit card
Sony: ઓડિયો , બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હોમ ઓડિયો , હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ , ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, વોકમેન એમ.પી.3

Other Branches of Sony World

Opposite Chetpet Police Station
Chetpet, Chennai
Opposite Prince Manor Apartment
Kilpauk, Chennai
Opposite Bata Showroom
Mount Road, Chennai
Near Kalmandapam
Royapuram, Chennai

Write Review

Related Keywords

Nearby Locality Guides

Gandhi Nagar