> > Amrutha Computers

ಅಮ್ರುಥ ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
 08041123280
 09845214569, 09886100429
106, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಏವೆನ್ಯೂ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಏವೆನ್ಯೂ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Networking Equipment: ಎಲ್.ಎ.ಎನ್., ಮ್ಯಾನ್, ವ್ಯಾನ್
Used Laptops: ನೋ
Brands: ಅಕರ್ , ಏಪಲ್ , ಸಮ್‌ಪ್ಯಾಕ್, ಡೆಲ್ , ಅಪ್ಸನ್ , ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಲ್., ಹೆಚ್.ಪಿ. , ಐ.ಬಿ.ಎಮ್. , ಲೆನೋವೋ , ಸೈಮಸಂಗ್, ಸನಿ , ಟೋಶಿಬಾ
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡೆಟಾ ರಿಕವರಿ, ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Products: ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಮೋಡೆಮ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಪ್ಲೋಟೆರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್
Brands: ಹೆಚ್.ಪಿ., ಕೆನನ್, ಅಕರ್, ಏಪಲ್, ಸಮ್‌ಪ್ಯಾಕ್, ಡೆಲ್, ಅಪ್ಸನ್, ಹೆಚ್.ಸಿ.ಎಲ್., ಐ.ಬಿ.ಎಮ್., ಲೆನೋವೋ, ಸೈಮಸಂಗ್, ಸನಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar