> > Amrutha Computers

ਅਮ੍ਰੁਥ ਕਮਪਿਊਟਰਸ

Computer Hardware Dealers
 08041123280
 09845214569, 09886100429
106, 5ਟੀ.ਏਚ. ਅਵੇਨਿਊ ਕਾਮਪਲੈਕਸ, 1ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਲੋਰ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ - 560001, Karnataka
ਇਨ 5ਟੀ.ਏਚ. ਅਵੇਨਿਊ ਕਾਮਪਲੈਕਸ
View Map

Services

Products: ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Networking Equipment: ਏਲ.ਏ.ਏਨ., ਮੈਨ, ਵੈਨ
Used Laptops: ਨੋ
Brands: ਅਕਰ , ਅਪਲ , ਸਮਪੈਕ, ਡੈਲ , ਇਪਸਨ , ਏਚ.ਸੀ.ਏਲ., ਏਚ.ਪੀ. , ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ. , ਲਿਨੋਵੋ , ਸੈਮਸਂਗ, ਸਨੀ , ਟੋਸ਼ਿਬਾ
Type: ਏ.ਏਮ.ਸੀ., ਡੇਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਸਕਟਾਪ, ਲੈਪਟਾਪ
Products: ਕੀਬੋਰਡ, ਏਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਮਾਨਿਟਰਸ, ਮੋਡੈਮਸ, ਮਾਉਸ, ਪਲੋਟੇਰਸ, ਪ੍ਰਿਂਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਸਪੀਕਰਸ
Brands: ਏਚ.ਪੀ., ਕੇਨਨ, ਅਕਰ, ਅਪਲ, ਸਮਪੈਕ, ਡੈਲ, ਇਪਸਨ, ਏਚ.ਸੀ.ਏਲ., ਆਈ.ਬੀ.ਏਮ., ਲਿਨੋਵੋ, ਸੈਮਸਂਗ, ਸਨੀ

Write Review