> > Sutra

ಸುತ್ರ

ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್
 08030527777
ದೆ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟಲ್‌, ಲಾಬಿ ಲೆವಲ್, ಹಾಯ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಕುಮಾರಾ ಕೃಪಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Entry: ಕವರ್ ಚಾರ್ಜ್
Stags Allowed: ನೋ
Stags Allowed: ನೋ
Parking: ವಾಲೆಟ್
Entry: ಕವರ್
Parking: ವಾಲೆಟ್
Amenities: ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್, ನೈಟ್‌ಕ್ಲಬ್
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ., ಲೈವ್ ಬೈಂಡ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Sutra has a 1000 rs cover charge but its worth every penny...a slick lounge ambiance attracts the hippest in hordes...try to go on wednesday nights(gets really wicked, trust me :)