> > Rashmika Centre For Learning & Councelling

ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ & ಕೌಂಸಿಲಿಂಗ್

ವಿಶೇಷ ಸ್ಕೂಲ್
 04222304900,
1289, ತ್ರಿಚಿ ರೋಡ್‌, ಗೋಪಾಲಾ ಪುರಮ್‌, ಕೋಯಿಮ್ಬತೋರ್‌ - 641018, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಹೋಟಲ್‌ ಆರ್ಯ್ಸ್

ಸೇವೆಗಳು

Speciality: ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್‌ ಡೈಜಬ್ಲಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Kindly note that the above Centre has been shifted to the following address: No.4, ALWIN NAGAR, SUNGAM BY-PASS ROAD, COIMBATORE - 641 045.
Is there any training programs for teachers for handling dislexist children?

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು